Vindmölla
Öland, tvingade C att stanna när vi var på väg till Långe Jan