Ek
Morgonljus där solen just håller på att bryta genom